اقتباس لایو اکشن داستان کلاسیک پینوکیو؛ عروسکی چوبی که جان گرفته است.