7.3/10
191

با غلبه بر شانس های به ظاهر غیر قابل غلبه ای که زندگی او را از بین می برد ، لیستون قهرمان سنگین وزن جهان شد که در سال 1962 او فلوید پترسون را از دست داد. فقط هشت سال بعد ، همسرش او را در خانه خود در لاس وگاس در اثر مصرف بیش از حد هروئین درگذشت. سوء ظن در مورد علت مرگ در بین كسانی كه او را می شناسند رواج داشته است.

کارگردان:

فیلم های پیشنهادی