حقیقت لرز یک خوشه محرک امنیبوس مینیاتوری است که از مأمورهای دردناک آشوبگر همه در حال غرق شدن با رویای نارنجی رویای است ...

کارگردان:
ستارگان: