بیل مار، کمدین و طنزنویس سیاسی در هر قسمت با میهمانان خود درباره مسائل مختلفی صحبت می‌کند.

کارگردان:
ستارگان:

سریال های پیشنهادی