این کتاب "درست است" یک مجموعه تلویزیونی کوچک با درخشش مارک روفالو، ملیسا لیو و جان پروکاچینو است. نیک بردزدی ۲۵ ساله، رابطه مشکل‌دار خود را با توماس، برادر دوقلوی خودش تعریف میکند و....

کارگردان: