نمایش خنده داری که به بیان خبر های هفتگی مهم در جهان بصورت طنزآمیز میپردازد...

کارگردان:
ستارگان:

سریال های پیشنهادی