الیمینیشن چیمبر 2020 یک رویداد غیر رایگان در کشتی حرفه‌ای است.