داستان یک بستر توله سگ ، و همراهان انسان آنها ، در حالی که به دنبال تلاش برای تبدیل شدن به سگهای راهنمای نابینایان می روند.

کارگردان:
ستارگان: