آنا کندریک در سریال جدیدی از گلچین های کمدی رمانتیک در مورد سفر از عشق اول به عشق پایدار ، و اینکه چگونه افرادی که با آنها هستیم با هم بازی می کند ، ستاره جدیدی را بازی می کند.

کارگردان: