درام در دوره 1860s ایرلند در عصر ویکتوریا ، اوج "عکاسی پس از مرگ" ، درام دوره شش قسمت پس از یک یادبود مشهور ...

کارگردان: